Per a oferir amb un servei de transport de maquinària pesada es necessita comptar amb vehicles adaptats a aquesta mena de tasca que compleixin amb els requisits de seguretat establerts en la normativa legal en vigor, així com l’equip necessari per a dur a terme el servei de forma eficient i segura.

El sector de la construcció, és el sector amb més demanda. No obstant això, altres sectors productius, com l’agrícola i el pecuari, també requereixen d’aquest servei per a realitzar la seva activitat.
 

Transport de maquinària pesada o vehicles

 
L’activitat més habitual és el transport d’equips i vehicles com:

 • Màquines de construcció (dúmpers, buldòzers, etc.).
 • Carretons.
 • Maquinària i equip industrial.
 • Grues.
 • Tractors i maquinària agrícola.
 • Vehicles comercials.
 • Grups electrògens.

 

D’altra banda, s’utilitzen diferents tipus de vehicles i equips dissenyats per a garantir aquest servei. Entre els més comuns trobem:

 • Camió grua o camió ploma: compta amb una grua subjecta al seu xassís que serveix per a carregar i descarregar els objectes i mercaderies dins del mateix vehicle. També s’utilitza per al transport de maquinàries i vehicles, equips de construcció i la retirada de cotxes de vies públiques o qualsevol altre lloc.
 • Camió plataforma: s’utilitza per al transport de maquinària i equips de grans dimensions. Inclou un remolc especial que permet el trasllat de vehicles de diversos tipus, maquinàries i materials.
 • Grua elevadora: compta amb una eina hidràulica que permet mobilitzar fàcilment mercaderies, objectes i equips de gran pes o volum.

 

Perquè el servei de transport sigui efectiu és recomanable considerar alguns aspectes importants:

 • Triar una empresa especialitzada en transport de maquinària pesada que tingui experiència comprovada.
 • Abans de contractar el servei és necessari aclarir qualsevol dubte, així com acordar tots els detalls del servei.
 • Comptar amb tots els permisos necessaris. L’empresa especialitzada en transport de maquinària pesant ofereix tot l’assessorament i ajuda necessària.
 • Comptar amb una assegurança per al transport.

 

Disponible en: Español