Sigui com a propietari o responsable d’un edifici comercial, és fonamental garantir la salut de les xarxes de sanejament per preservar la finca i assegurar la comoditat dels ocupants. El vídeo inspecció de clavegueram és un pas clau en el manteniment de la xarxa, sigui per detectar problemes existents o prevenir possibles inconvenients en el futur.
 

Què és un vídeo inspecció de clavegueram?

 
El vídeo inspecció de clavegueram és un mètode tècnic que facilita l’observació detallada de l’interior de les xarxes de sanejament de les aigües residuals. Conegut també com a inspecció per vídeo o inspecció de canonades amb càmera, aquest procés es duu a terme amb una càmera especial que es connecta a un monitor mitjançant un cable flexible. La càmera ofereix imatges i vídeos de l’interior de les canonades en temps real.

Aquesta inspecció també actua com a control de qualitat obligatori per assegurar la qualitat de les infraestructures de sanejament i drenatge pluvial extern i confirmar que aquestes xarxes operen correctament, prevenint així contaminacions i assegurant que el maneig de l’aigua de pluja i residuals es realitza de manera eficient. A més, també ajuda a identificar i corregir de manera proactiva qualsevol irregularitat o deteriorament que pogués comprometre la funcionalitat de les xarxes, contribuint a la protecció del medi ambient i a la salut pública.

A Neteges Bada disposem de tecnologia de càmeres de televisió per a la revisió de claveguerams, cosa que ens permet identificar una varietat de problemes com danys, fissures i esquerdes, ruptures, bloquejos de diversa índole, i juntes desplaçades.

La inspecció de clavegueram es fa des de l’interior de les canonades, evitant la necessitat de fer obres invasives i costoses. Aquest mètode ens proporciona un mapa detallat de la xarxa de sanejament, facilitant la reparació de manera més eficient i econòmica.

Després de completar la inspecció per vídeo del sistema de clavegueram, lliurem un vídeo del procediment juntament amb un reporti detallant les solucions potencials.

 

Disponible en: Español