Les arquetes són un dels elements més importants i necessaris en qualsevol sistema de clavegueram. La neteja d’arquetes per al manteniment de claveguerams i desembussos es realitza amb aigua a màxima pressió dels camions cuba. A Neteges Bada, comptem amb un equip de professionals que utilitzen camions cuba per a la meteja d’arquetes de forma ràpida i eficaç. Aquesta és una forma molt més eficient de netejar-les manualment, i també evita que es produeixi qualsevol incident. Si necessites serveis de neteja d’arquetes a Platja d’Aro, no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres!

Neteja d’arquetes: tipus i funcions

Les arquetes sifòniques s’utilitzen per evitar que els residus sòlids s’aboquin al sistema de clavegueram públic. El seu principal objectiu és evitar que les canonades d’aigües residuals dels habitatges desprenguin olors desagradables quan hi desemboquen. Abans de ser connectades a la xarxa de sanejament, es col·loquen a les sortides dels edificis.

Les arquetes de pas es fan servir per unir dos conductes, especialment quan no es disposa de peces corbades estandarditzades. Per tant, és un enllaç de canonades de pas d’aigua que s’ha de mantenir sempre en bon estat per evitar embussos.

Les arquetes d’embornal tenen una obertura que s’encarrega de recollir les aigües pluvials i evitar inundacions en dies molt plujosos.

Les arquetes comunitàries són les que estan situades dins un edifici. Aquestes tenen com a funció recollir les aigües residuals de tota la comunitat de veïns abans darribar a la xarxa general o col·lector.

És possible que els residus sòlids no biodegradables caiguin per les baixants i s’introdueixin a l’arqueta, encara que és freqüent que passi perquè l’arqueta és petita o està mal dissenyada, acumulant-se fins a formar un embús que impedeix que les aigües residuals baixin al clavegueram i fins i tot inunden la zona on hi ha l’arqueta: una casa, un local, etc.

 

Disponible en: Español