El problema de la mala olor a les canonades d’una llar o als sistemes de clavegueram municipals és un dilema comú. Sovint, banys i cuines es veuen afectats per una persistent olor de claveguera, independentment de l’ús diari del desguàs. Aquest inconvenient pot agreujar-se en climes càlids o plujosos, on la floridura prospera a les canonades, contribuint a la desagradable aroma.
 

Com eliminar la mala olor de les canonades?

 
Hi ha una àmplia gamma de productes químics dissenyats per desembussar i eliminar aquestes olors. Aquests productes poden proporcionar una solució temporal, però no sempre aborden l’arrel del problema. Les olors solen originar-se per l’acumulació de residus químics de detergents i sabons, així com per l’aigua estancada que es converteix en un brou de cultiu per a bacteris i floridura. A més, la degradació de les canonades a causa de la humitat i la presència de restes de menjar als desguassos són factors comuns que contribueixen a la mala olor.

Tot i que els remeis casolans poden semblar efectius, solen ser solucions a curt termini. La simple aplicació d’un producte químic en el desguàs poques vegades elimina la totalitat dels residus i el fang que es forma a les canonades. Aquest fang facilita l’adhesió de noves partícules, provocant obstruccions repetides.
 

Neteja professional de baixants, desguassos i canonades

 
La neteja professional de canonades, desguassos i baixants ofereix una solució més duradora. Els professionals del sector tenen eines i coneixements específics inaccessibles per al públic en general. Ja sigui a safareigs, cuines, banys o a la xarxa de clavegueram municipal, un expert està equipat per realitzar una neteja exhaustiva i efectiva.

A Neteges Bada oferim serveis de neteja de canonades amb garantia d’efectivitat a llarg termini. Resolem obstruccions i també eliminem les males olors de manera definitiva, superant amb escreix els remeis casolans. Amb el nostre enfocament professional asseguraràs l’eliminació total d’olors i prevenir futures complicacions, mantenint les canonades en condicions òptimes durant anys.

 

Disponible en: Español