Què són les excavadores?

Les pales excavadores o simplement excavadores, són màquines autopropulsades que se sustenten sobre pneumàtics o erugues, l’estructura de les quals té la possibilitat de girar fins a 360°, és a dir, que és capaç d’aconseguir tots els angles.

Les excavadores s’utilitzen per a excavar, carregar, elevar, girar i dipositar materials, activitats que es realitzen a través d’un braç mòbil amb funcionament similar al d’una cullera.

Algunes de les parts més importants d’una excavadora són:

  • Xassís: estructura movible sobre erugues o rodes, que s’encarrega d’estabilitzar i ser la base de suport per a la resta de la maquinària.
  • Corona de gir: s’utilitza per a realitzar els girs sense mobilitzar el xassís.
  • Estructura de la maquinària: conté el motor, transmissions, cabina i altres elements d’aquesta.
  • Cullera: es troba en l’extrem del braç mòbil i s’utilitza per a mobilitzar els materials; aquesta pot ser cap amunt o a baix depenent de la mena de maquinària.

 

Tipus d’excavadores

Les excavadores es divideixen en dos grups, segons la funció i posició de la cullera:

Excavadora frontal: es caracteritza per tenir la cullera cap amunt i cap endavant. S’usa en treballs de mineria, ja que és ideal per a carregar materials i sol tenir una major altura de descàrrega.
Retroexcavadora: s’identifica per tenir la cullera cap avall i enrere, és a dir, que aconsegueix menor altura i s’empra per a arrossegar materials.

En definitiva, segons la mena de maquinària es designa l’ús. L’excavadora frontal és ideal per a la càrrega de materials, a diferència de les retroexcavadores, que s’usen per a crear rases, fonamentacions o desmunts.

Recorda que a Neteges Bada disposem d’un servei de transport d’excavadores a Platja d’Aro. Comptem amb tots els mitjans necessaris perquè el transport de la maquinària pesant s’adapti a les teves necessitats.

 

Disponible en: Español