El rentat de fosses sèptiques és un procés fonamental per al manteniment adequat dels sistemes de sanejament. Les fosses sèptiques són recipients subterranis que s’utilitzen per al tractament primari d’aigües residuals en àrees on no hi ha accés a sistemes de clavegueram públic. El buidatge i el rentat periòdic de les fosses sèptiques és essencial per garantir un funcionament eficient i prevenir problemes com el desbordament, olors desagradables i contaminació del sòl i les aigües subterrànies.
 

Buidatge i rentat de fosses sèptiques

 
El procés de buidatge i rentat de fosses sèptiques generalment implica els passos següents:

Inspecció : Abans de realitzar el buidatge i el rentat de la fossa sèptica, és important realitzar una inspecció visual per avaluar-ne l’estat i determinar la quantitat de llots i residus acumulats.

Buidatge : S’utilitza un camió cisterna especialitzat per succionar els llots i residus acumulats a la fossa sèptica. Aquest camió cisterna està equipat amb una bomba de succió potent que extreu les deixalles de la fossa sèptica i les transporta de manera segura per al tractament posterior.

Neteja amb aigua a pressió : Quan la fossa sèptica ha estat buidada, es procedeix a realitzar un rentat a fons amb aigua a pressió. L’aigua de pressió ajuda a eliminar els residus adherits a les parets de la fossa ia netejar-la de manera efectiva.

Extracció de residus : Durant el procés de rentat amb aigua a pressió, s’extreuen els residus romanents, assegurant que la fossa sèptica quedi completament neta i llesta per al seu funcionament adequat.

Descartiment adequat de residus : Els residus extrets de la fossa sèptica han de ser transportats i tractats en una planta de tractament d’aigües residuals autoritzada d’acord amb les regulacions i les normatives locals.

És important destacar que el buidatge i el rentat de fosses sèptiques ha de ser realitzat per professionals capacitats i amb l’equip adequat per garantir la seguretat i la correcta execució del procés. A Neteges Bada tenim el coneixement i l’experiència necessaris per realitzar el buidatge i el rentat de manera eficient, seguint les pautes de seguretat i les regulacions ambientals. Contacta amb nosaltres!

 

Disponible en: Español