Les zones rurals en les quals la instal·lació de xarxes de sanejament és complicada a causa de la seva llunyania amb la ciutat, compten amb una fossa sèptica per al tractament de les aigües fecals. Una fossa sèptica no és més que un dipòsit subterrani de grans dimensions, enterrat en l’exterior d’un habitatge -per qüestions de salut i cura mediambiental- que compta amb un sistema d’emmagatzematge segur per a la posterior eliminació de residus fecals.

 

Quin és l’ús d’una fossa sèptica?

 

La instal·lació d’una fossa sèptica neix de la necessitat de crear sistemes d’aigües residuals adaptables a espais i llocs aïllats, ja que el seu ús només està recomanat en poblacions que no compten amb xarxes de clavegueram. Per a evitar la generació de males olors i evitar l’acumulació de matèria residual en aquesta, el manteniment d’una fossa sèptica l’ha de realitzar l’equip de professionals d’una empresa especialitzada en la neteja de fosses.

 

Funcionament d’una fossa sèptica

 

El principi d’aquesta mena de dipòsits es fonamenta en l’eliminació de les deixalles sòlides presents en les aigües, utilitzant processos de separació i decantació. És a dir, que el contingut acumulat a través de la canonada se separa en residus sòlids o líquids, on els sòlids es preserven en la superfície o se sedimenten en acumulacions i que, posteriorment i de manera gradual, s’eliminen per l’acció dels bacteris.

No obstant això, disposar una fossa sèptica no significa que hagi d’obviar-se el procés de tractament en les plantes d’aigües fecals, ja que encara que gran part dels residus es descomponguin en ella, també és necessari remoure les deixalles dipositades en el seu interior.

 

Tipus de fosses sèptiques

 

Les fosses sèptiques poden classificar-se segons diversos criteris, com per exemple, segons el material de fabricació, ja que algunes d’elles estan elaborades amb materials de construcció com el formigó i en canvi, unes altres, estan fetes de plàstic.

Així mateix, l’elecció d’una fossa sèptica també depèn d’altres aspectes com el nombre d’habitants de l’habitatge, si aquests resideixen de manera permanent o esporàdica, i fins i tot sobre la quantitat de material residual que rebrà el dipòsit.

A Neteges Bada ens dediquem al manteniment i neteja de fosses sèptiques. Comptem amb el personal degudament format i qualificat per a realitzar l’execució del procés, ja que la manipulació de deixalles i gasos tòxics s’han de tractar amb precaució.

 

Disponible en: Español