La neteja de sifons, arquetes, baixants i dipòsits és una part crucial del manteniment de sistemes de plomeria i sanejament. Aquestes estructures exerceixen un paper important en la recol·lecció i eliminació adequada d’aigües residuals i altres deixalles, per la qual cosa és fonamental mantenir-les netes i en bon estat de funcionament. A continuació us expliquem alguns aspectes clau de la neteja d’aquestes estructures:

Neteja de Sifons

Els sifons són dispositius en forma de “S” que s’utilitzen en desguassos i canonades per evitar la reculada d’olors desagradables i gasos provinents del sistema de clavegueram. Amb el temps, els sifons poden acumular residus com cabells, greix i sediments, cosa que pot causar obstruccions i males olors. La neteja regular dels sifons és essencial per mantenir un flux adequat i evitar problemes d’obstrucció i mala olor.

Neteja d’arquetes

Les arquetes són càmeres d’inspecció ubicades en punts clau del sistema de clavegueram o plomeria, que permeten l’accés i la inspecció de les canonades. Aquestes càmeres poden acumular sediments, greixos i altres deixalles, cosa que pot afectar el flux i el funcionament del sistema. La neteja de les arquetes implica eliminar aquests residus acumulats per garantir un funcionament adequat del sistema i facilitar la inspecció visual quan sigui necessari.

Neteja de Baixants

Els baixants són les canonades verticals que transporten les aigües residuals des dels pisos superiors d’un edifici fins al sistema de clavegueram o fossa sèptica. Aquestes canonades poden acumular residus com ara greix, sediments i restes d’aliments, cosa que pot causar obstruccions i problemes de flux. La neteja regular dels baixants implica l’eliminació d’aquests residus acumulats utilitzant mètodes com l’hidrojet o les eines de desembussament adequades.

En resum, la neteja de sifons, arquetes, baixants i dipòsits és essencial per mantenir un sistema de plomeria i sanejament eficient i lliure d’obstruccions. Neteges Bada és la vostra empresa especialitzada en serveis de neteja de canonades per garantir una neteja adequada i professional d’aquestes estructures. Contacta amb nosaltres!

 

Disponible en: Español