Fer la neteja de clavegueram significa higiene i salut pública, ja que la funció de les clavegueres és drenar l’aigua i prevenir inundacions a les llars i les ciutats. Realitzar un correcte manteniment, evitarà greus problemes a llarg termini.

 

Quina és la importància de la neteja de clavegueram?

 

Del clavegueram depèn el bon funcionament d’una ciutat. Tenir cura del seu estat i executar les tasques de manteniment necessàries, evitarà molts riscos en la població local, com:

  • Evitar embussaments.
  • Prevenir inundacions i desbordaments d’aigües residuals.
  • Reduir el risc de filtracions en els edificis.

 
Però aquesta és una tasca que no pot fer qualsevol persona. L’ideal és comptar amb una empresa especialitzada en la neteja de clavegueram a Platja d’Aro que compti amb els equips i mitjans necessaris per dur-la terme.

 

Quins problemes comporta un mal manteniment del clavegueram?

 

Si no es realitza una neteja adequada del clavegueram, l’estat del sistema de clavegueram es veurà compromès, ocasionant problemes com:

  • Danys en les estructures del clavegueram.
  • Filtracions d’aigua a través de terra cap a soterranis d’edificis o plantes baixes d’edificis circumdants.
  • Desbordament d’aigües residuals. L’aigua residual de les clavegueres conté tota mena de brutícia. El seu desbordament pot provocar l’aparició de malalties cutànies o respiratòries a causa de la proliferació de bacteris.
  • Males olors i contaminació de l’entorn a la zona on s’acumula l’aigua residual.
  • Aparició de plagues que posen en risc la salut de la població amb l’aparició de tota classe d’insectes i animals, transmissors de bacteris i malalties.

 
Aquests problemes, i molts altres, es poden prevenir realitzant una neteja adequada de forma periòdica.

A Neteges Bada ens encarreguem de la neteja de clavegueram, arquetes i canonades de manera òptima i professional, duent a terme un pla de manteniment preventiu i correctiu. Contacta amb nosaltres per a més informació.

 

Disponible en: Español