Els embussos o obstruccions són bastant comunes en els habitatges, ja que la xarxa de sanejament d’aigües és moltes vegades susceptible a aquest problema. Les obstruccions no sols generen el mal funcionament de les canonades, sinó que també porten amb si desagradables olors, sorolls molestos i la presència d’insectes com a paneroles i mosques, que vulneren la salut de la família. Per això, és essencial contactar urgentment a una empresa de neteja de canonades i dessembusos a Platja d’Aro, per a evitar el pas de residus i fragments de sabó, així com per a realitzar les revisions i el manteniment periòdic necessari.

 

Quins són llocs per a més susceptibles a embussar-se?

 

  1. El vàter o vàter és el lloc que encapçala aquesta llista, ja que el seu ús diari ajuda a acumular una gran quantitat de residus. Desembussar el vàter de manera inadequada pot causar encara més problemes. Així que el més recomanable és contactar amb un professional.
  2. L’aigüera o rentamans també es veu afectat per l’acumulació de residus de sabó i altres residus. A més, tendeix a ser una canonada petita però molt utilitzada i, per aquest motiu, la neteja diària és essencial per a evitar filtracions o altres inconvenients.
  3. La dutxa és una altra de les zones susceptibles perquè es produeixin embussos ja que també s’usa amb freqüència. Aquesta àrea no sols s’enfronta a l’acumulació de residus de sabó sinó que, a més, també té un temible enemic que és la caiguda del cabell. Les restes de cabell entorpeixen la circulació d’aigua en la canonada.
  4. El rentavaixella és un electrodomèstic capaç d’estalviar-nos el treball brut, però també es caracteritza per emprar substàncies corrosives com els poderosos detergents, capaços d’ocasionar el desgast o obstruccions en el sistema de canonades i desguàs.

 

Ja ho saps,opta per l’ajuda de professionals per a cuidar les teves canonades i complementa la seva neteja i manteniment amb mètodes casolans com a mescles de bicarbonat de sodi i vinagre, desembussos manuals de canonades, així com soda càustica o aigua bullent per a netejar o desembussar els desguassos.

 

Disponible en: Español