Un pou negre o pou cec és una estructura subterrània utilitzada per eliminar aigües residuals i matèria orgànica, com les provinents de banys, cuines i bugaderies. És una forma de tractament rudimentària que s’utilitza en àrees on no hi ha accés a una xarxa de clavegueram o plantes de tractament d’aigües residuals. Els pous cecs generalment consisteixen en una excavació a terra revestida amb materials impermeables, com concret o maons, per evitar la filtració de líquids a terra.

En l’actualitat, els pous cecs estàn en desús per a la consciència creixent sobre la protecció del medi ambient i a la disponibilitat de sistemes de clavegueram i tractament d’aigües residuals més avançats. Els pous cecs poden representar riscos per a la salut pública i el medi ambient, ja que poden contaminar les fonts d’aigua subterrània i causar la propagació de malalties. Per tant, a molts llocs, els pous cecs estan sent reemplaçats per sistemes de clavegueram centralitzat o per sistemes de tractament d’aigües residuals més moderns i sostenibles.
 

Empresa especialitzada en el manteniment de pous cecs a Girona

 
Neteges Bada som una empresa especialitzada en el manteniment de pous i fosses sèptiques ubicada a Platja d’Aro. Oferim una àmplia gamma de serveis relacionats amb la neteja, buidatge i manteniment de pous negres i fosses sèptiques. El seu equip de professionals altament capacitats utilitza equips i eines especialitzades per fer la neteja i buidatge de pous i fosses sèptiques de manera eficient i segura, complint amb les regulacions i normatives ambientals locals.

A més del manteniment de pous cecs i fosses sèptiques, també oferim serveis de desembussos i neteja de canonades, neteja de sifons, arquetes, baixants i dipòsits, aspiració d’aigua per problemes d’inundacions, i desembossament de tubs de rentadores, rentaplats, cuines, piques , dutxes, entre d’altres. Estem compromesos amb la protecció del medi ambient i el compliment de les normatives en matèria de tractament d’aigües residuals, oferint solucions sostenibles i eficients per al manteniment de pous i fosses sèptiques a tots els nostres clients.
 

Disponible en: Español