La detecció d’arquetes és una tasca cabdal en el manteniment de sistemes de sanejament i drenatge, especialment en àrees com Platja d’Aro, on la combinació d’elements naturals i urbans pot complicar aquesta tasca. A Neteges Bada proporcionem serveis especialitzats que aborden els desafiaments únics associats amb la localització i maneig d’arquetes.

Quina és la funció de la detecció d’arquetes?

Les arquetes, punts clau en qualsevol xarxa de sanejament, actuen com unions on convergeixen diferents canonades i desguassos. Varien en mida i tipus, inclòs arquetes de pas, baixants, somriure, col·lectores i sifòniques, entre d’altres. La seva funció principal és dirigir i canalitzar les aigües residuals cap al sistema de clavegueram general. Tanmateix, a causa de la seva estructura i ubicació, sovint són propenses a embussos i obstruccions.

Problemes com l’acumulació de deixalles orgàniques, paper, terra arrossegada per la pluja, o intrusions d’arrels en zones enjardinades, poden provocar mal funcionament d’aquestes estructures. A més, factors externs com el pas de vehicles o canvis en la topografia del terreny poden agreujar la situació, ocasionant inconvenients més seriosos com inundacions en habitatges i garatges.

Localitzar aquestes arquetes per al seu manteniment o reparació pot convertir-se en un desafiament, ja que sovint estan enterrades a profunditats que varien entre 50 cm i 1 m, o es troben en àrees de difícil accés. Aquí és on els serveis de detecció d’arquetes de Neteges Bada es tornen indispensables.

A la nostra empresa fem servir tecnologia avançada, com càmeres de detecció, per localitzar ràpidament les arquetes, estalviant temps i reduint les molèsties associades amb aquestes intervencions. El nostre compromís és la detecció d’arquetes de forma ràpida i eficient per minimitzar els temps d’intervenció, un avantatge inavaluable tant per a llars com per a empreses.

L’experiència i els recursos tècnics que oferim no només solucionen problemes existents, sinó que també prevenen futures complicacions, reafirmant la importància de comptar amb experts. Contacta amb nosaltres i demana pressupost sense compromís.

 

Disponible en: Español